​​


Blog

apr 05
Parkering på KUA's p-plads (opdateret 16. maj 2017)

​Foreningen har følgende meddelelse ​fra Din Parkering, der administrerer​ universitetets parkeringspladser:

"Siden sommeren 2016 har Københavns Universitet Sønder Campus først renoveret parkeringspladsen ud mod Ørestads blvd (nær metro stationen) kaldet plads A og siden fået nye studerende, som i dagtimerne har optaget P-båsene på hele universitetsområdet. Universitetet har haft opmærksomhed på, at der findes et større behov for parkeringspladser i beboerområdet. Derfor har Sønder Campus og DinParkering genovervejet mulighederne for udlejning af parkeringspladser.

Det er bemærket, at P-båsene på plads A langt hen ad vejen er optaget om dagen og frie om aftenen samt søn- og helligdage. Det bevirker, at Sønder Campus gerne vil foretage udlejning for en periode frem til næste studiestart i september 2017. Derfor åbnes der op for at leje en p-plads i periode mellem den 15. marts og 15. august 2017, hvor Sønder Campus forbeholder sig ret til at inddrage området og opsige lejeaftalen med 30 dages varsel.​"

Hvis man ønsker at søge om en af pladserne så benyt blanketten, der er opdateret med nye priser den 16. maj 2017:

Informationsbrev til beboere på Tom Kristensensvej - 4 foreninger i Universitethaven og Radiorækkerne.pdfsep 09
Status for facaderenoveringen
Efter en del brydninger med MTH omkring manglende information om arbejdet og stilladset – og uvant støj og færdsel uden for vores vinduer - kan vi snart igen nyde udsigten og freden.

Nordsiden er færdig og stilladsfirmaet begynder at tage stilladset ned måske allerede i dag fredag. Gavlen mod vest afsluttes i næste uge og stilladset fjernes snarest derefter. På sydsiden udestår fortsat 2 ugers arbejde, så stilladset kommer nok først helt ned i uge 39.

Vi kan forvente bedre varmekomfort og måske også mindre varmeregning, da isoleringen i stort set hele huset har været meget mangelfuld.

Om end byggeledelsen har haft sine mangler, så har håndværkerne gjort et meget godt stykke arbejde. Vores egen uafhængige  kvalitetskontrol forestået af Rambøll, har været fuldt tilfreds.

Hvis I har opdaget følgeskader eller fejl som følge af renovering og stilladset, så send lige en mail (carsten@universitetshaven-vest.dk) - 
gerne med et billede af det. Glasskade hos 42,6.th og 44,6.tv er vi bekendt med.

Vi kan samtidigt oplyse, at KUA forventer en endelig overdragelse af deres byggeri senest den 1/11 (bortset fra torvet som ikke vender ud mod os). I den forbindelse har vi en forventning om, at cykel og fodgænger flow igen vil flytte tiltage til KUA, så belastningen mindskes hos os. I en midlertidig periode får vi måske behov for at lave begrænsninger for særlig cykler bagom og igennem bygningen.

Hilsen Bestyrelsen


tkv (2).JPG


mar 17
Facaderenovering

​Som aftalt på generalforsamlingen har bestyrelsen været i kontakt med advokaten, vi brugte til forliget med MT Højgaard, for vurdering af vores juridiske muligheder for at undgå stilladser i sommertiden.

Advokat Nicolai Thorninger fra Rønne & Lundgren vurderer, at der ikke er nogen juridisk mulighed indenfor forliget, men foreslår dialogvejen med MTH.

Vi har derfor indledt fornyet dialog med MTH om mulighederne for at undgå eller minimere stilladser i sommerperioden.

Det fulde svar fra advokaten kan læses herunder:
"Under forhandlingerne om forligsaftalen var det afgørende for MTH at have rådighed over projektet. På aftaletidspunktet var der ikke udarbejdet et færdigt detailprojekt, da dette – inklusiv en tidsplan for arbejdets udførelse – efterfølgende skulle udarbejdes af MTH. Det blev aftalt, jf. forligsaftalens pkt. 2.3, at projektet skulle sendes til foreningernes tekniske rådgiver til kommentering, men at rådgiver netop ikke havde vetoret over projektet. Det blev dog også aftalt, jf. forligsaftalens pkt. 2.4, at parterne skulle arbejde for færdiggørelse af afhjælpningen i perioden oktober 2015 – maj/juni 2016.

MTH har således ikke påtaget sig en egentlig forpligtelse til at færdiggøre afhjælpningen inden for en bestemt tidsramme, men MTH har en almindelig forpligtelse til at fremme arbejdet på en sædvanlig og effektiv måde. Dette er også udtrykt i forligsaftalens pkt. 3.2: ”Afhjælpning skal ske i en kontinuerlig proces og så vidt muligt efter den i pkt. 2.4 nævnte tidsplan.”

Jeg forstår, at det kunne være et ønske fra foreningens side at udskyde en del af arbejdet, hvis det kan medføre, at der ikke skal være opstillet stillads i sommerperioden. Foreningen kan ikke stille et juridisk krav om udskydelse af arbejdet, men jeg foreslår, at ønsket inddrages i den løbende dialog om afhjælpningsarbejderne, som forligsaftalen generelt lægger op til. Pt. giver forligsaftalen næppe MTH mulighed for at sætte arbejdet i bero i sommerperioden, uanset om det eventuelt også måtte være et ønske fra MTH’s side, jf. pkt. 3.2 citeret ovenfor."

mar 13
Privat bohave på fællesarealerne + glasskader

Som nævnt på generalforsamlingen i tirsdags, så skal bestyrelsen gøre opmærksom på husordenens bestemmelser om ikke at opbevare privat bohave på fællesarealerne.

Derfor: gør en indsats for at rydde op i sko og andet der står på trapperne, og fjern hvad der måtte være jeres på kældergangene.

Det blev desuden nævnt, at ejerforeningens forsikring er steget en del de sidste to år. Det skyldes, at der i foreningen er mange glasskader - typisk som følge af såkaldt termisk sprængning. Et godt råd til at undgå glasskader af denne type er aldrig at sætte puder, tæpper, hynder mv. helt op af ruderne på den indvendige side. Desuden må en tændt grill ikke stå tæt på vinduerne eller glasværnene (for flere råd, se i øvrigt glarmesterlaugets webside)

Hilsen Bestyrelsen

aug 26
Loppemarked på Tom Kristensens Vej d. 30. august

​Der afholdes loppemarked på det grønne område med boldbanen ud for Tom Kristensens vej 20-30.

Alle på Tom Kristensens Vej er velkomne til at komme og stille en bod op, så længe vi forlader området ligeså pænt, som da vi kom.

For at kunne lave opslag på markedspladsen.dk og lignende sider for at gøre opmærksom på arrangementet, må man meget gerne melde tilbage hurtigst muligt, hvis man gerne vil stille en bod op - det er dog også muligt bare at møde op på dagen, hvis man er mere impulsiv.

Spørgsmål og “tilmelding” kan rettes til Tina, Tom Kristensens Vej 42, 4. tv.

Der forbeholdes ret til aflysning i tilfælde af udsigt til vedvarende regn.

Arrangementet er godkendt af Gårdlauget.jul 23
Skattesag - Fradrag for byggemodning

Flere ejere af lejligheder i foreningen har fået et brev fra Skat vedrørende en afgørelse omkring fradrag for byggemodning.

For Ejerforeningen Universtetshaven Vest er sagen startet via en henvendelse den 8. april 2010 fra vores administrator, DEAS, som var blevet kontaktet af By & Havn. Henvendelsen lød:
"Vi har modtaget vedhæftet brev (læs det HER) fra By og Havn vedrørende fradrag i ejendomsskatten for forbedringer.

Det handler det om, at By og Havn på vegne de enkelte grundejere har mulighed for at genoptage ejendomsvurderingen med henblik på at opnå fradrag i grundværdien for grundforbedringer.

Det kræver imidlertid, at By og Havn får fuldmagt fra de enkelte grundejere til denne ansøgning.

Såfremt ejerforeningen er interesseret, bedes den tegningsberettigede bestyrelse underskrive fuldmagten og sende den til By og Havn, så de har den senest 22. april 2010."

Det valgte bestyrelsen at deltage i - og det har så taget nogle år, men nu er sagen ved at nå til ende.

Mere om baggrunden for fradrag for byggemodning HER (Skats hjemmeside).

Skal jeg gøre noget som ejer?

Nej, det fremgår af brevet fra Skat, at man kun skal gøre noget, såfremt man har indsigelser mod Skats forslag til afgørelse og opgøvelse af byggemodningsudgifter.

Det vil i sidste ende være Københavns Kommune, der beregner, hvor meget den enkelte ejer skal have tilbage. Det gælder kun for ejere, der har ejet ejendommen i en periode, som afgørelsen kan have betydning for ejendomsskatten.

Har der ikke tidligere været en skattesag?

Jo, det har der og dengang var punktet fradrag for byggemodning også på tale, men det er så først ved at nå sin ende nu. Vores naboer i Ejerforeningen Universitetshaven Øst har en lille beskrivelse af sagerne på deres hjemmeside. Læs HER.jul 20
Forlig med MTH i facadesagen

Som nogle af jer vil vide, så har der i en del år kørt en sag overfor MT Højgård - som var hovedentreprenør for byggeriet af huset - omkring dårlig isolering af vores facader. MTH har erkendt, at isoleringen er mangelfuld, og vil betale for efterisolering af hele bygningen. Det vurderes samlet at koste MT Højgård ca. 10 mio. at fjerne de kuldebroer og trækgener, som flere lejligheder er plaget af.

Desværre betyder det også byggeaktivitet på og omkring bygningen. Indtil videre er det planen at starte renoveringen til oktober i år og afslutte i maj/juni næste år, men der er endnu ikke lavet detailplaner for det.  Indtil videre er det planen, at 2 opgange ad gangen får stillads op (beklager, men det er eneste mulighed!), som står i 5 uger, hvorefter det flyttes videre til de næste 2 opgange. Om der startes i den ene eller anden ende af bygningen er endnu ikke afklaret. På hele facaden vil de sorte plader blive fjernet og isoleringen blive forbedret, hvorefter pladerne kommer op igen - alt sammen forventeligt udefra.

Når detailplanerne er lavet efter sommerferien og vores egen rådgiver (sammen med Universitetshaven Øst og AB Universitetshaven) har kommenteret på denne, så vil i få mere konkret information om gennemførslen. Hvis i er interesseret i at læse mere om baggrunden, så kan i her på vores hjemmeside læse mere under "Dokumenter" og finde syn- og skønsrapporten samt forliget med MT Højgård eller benytte de direkte links herunder:

Skønserklæring
Tillægserklæring
Forlig

Hilsen Bestyrelsen

apr 21
*AFLYST* Arbejdsdag lørdag den 30. maj med efterfølgende spisning

​***AFLYST pga. for få tilmeldte ***


Som omtalt til generalforsamlingenen så er årets arbejdsdag planlagt til den 30. maj 2015. Nærmere tidspunkt og informationer vil følge.

​Sidste år havde vi en hyggelig dag, hvor vi fik shinet ejendommen lidt op, og efterfølgende spiste vi mad fra grill sammen med andelsboligforeningen. Vi har planer om et lignende arrangement i år.

Så sæt kryds i kalenderen 30. maj 2015.


/ Bestyrelsendec 01
Ny hjemmeside - igen!

​For ikke så forfærdelig længe siden valgte bestyrelsen at takke ja til et tilbud fra webbureauet BoligWeb som i samarbejde med vores ejendomsadministrationsselskab DEAS havde udviklet en webløsning dedikeret til ejer- og andelsboligforeninger. Det blev dog et kort bekendtskab, for medio 2014 gik BoligWeb konkurs, og vi måtte kigge os om efter moget andet.

Valget faldt på Microsoft Office 365, fordi det giver os alt hvad vi har brug for i én, samlet pakke: hjemmeside, administrative værktøjer (MS Office) og teamsites som bestyrelsen og beboerne kan bruge til at koordinere samarbejdet. Desuden har vi valgt at lave en gruppe på Facebook​​.

Velkommen til vores nye hjemmeside! Nu håber vi blot at Microsoft overlever længere end BoligWeb gjorde!