For adskillige lejligheder er der større eller mindre problemer med kontakten fra lejligheden og ned til gadedøren. Det viser sig ofte ved, at ringeklokken nede fra gadedøren og op til lejligheden ikke altid virker – eller at døråbning ved tryk på åbner-knappen i lejligheden ikke virker …. enten en gang i mellem, hver anden gang, eller næsten aldrig!

Det dur jo ikke.

For at få kortlagt problemets omfang inden vi tilkalder specialister, er der nu hængt en seddel med et spørgeskema op på hver opslagstavle. I bedes snarest muligt besvare for jeres egen lejligheds vedkommende, så vi kan få løst problemerne.