Som I nok husker, så fik vi sidste år lavet et større arbejde på vores faldstammer – især de dele, som løber vandret nede i 1. sals højde. Årsagen var, at de dele af faldstammerne, som løber næsten vandret (bl.a. over cykelarealerne) altid har haft tendens til at stoppe til, så førstesalslejlighederne adskillige gange har haft vandskader af denne grund.

Sidste år fik vi derfor forøget faldet på de næsten-vandrette dele af faldstammerne. Og vi havde alle håbet, at nu var problemerne endegyldigt løst.

Men i sidste måned kunne en beboer i en førstesalslejlighed konstatere, at det ”gurglede” i hans håndvask, og vandet havde svært ved at løbe bort. Vi fik tilkaldt Kloakkompagniet, som kom og spulede faldstammen – og den var ganske rigtigt næsten totalt blokeret af en stor klump størknet fedt m.m. Havde vi ikke fået det ordnet, havde vi sikkert fået endnu en vandskade.

Så problemet er altså ikke fuldstændigt elimineret.

Derfor vil vi bede jer – særligt i førstesalslejlighederne – om at være opmærksomme på, hvis I får problemer med, at vandet ikke vil løbe væk fra køkkenvask, håndvask eller bad. Eller hvis I hører ”gurgle-lyde” fra afløbene. Og meddel det straks til bestyrelsen, så vi kan få undersøgt, om spuling af faldstamme er påkrævet.

Samtidig vil vi opfordre ALLE beboere til at gøre en indsats for at holde afløb og faldstammer ’i god form’!

Det kan I gøre ved med jævne mellemrum at hælde en kedel kogende vand i jeres afløb. Særligt køkkenafløb kan let blive tilstoppede, da der tit kommer fedt, grøntsagsrester m.v. ned i dem. Og hæld gerne det kogende vand derned, lige efter I har benyttet vasken til varmt vand – så er rørene og eventuelle fedtrester allerede opvarmede, og det kogende vand virker derfor endnu bedre.

Boligsiden Bolius fraråder at bruge afløbsrens, kaustisk soda og andre skrappe midler: Dels er de stærkt ætsende, dels er de ikke gode for miljøet – og faktisk kan man risikere, at midlerne opvarmer rørene så meget, at de deformeres.