Så er der sat ny låsecylinder i gadedøren i nr. 42.

Hermed er problemet forhåbentligt løst for en del år ud i fremtiden!