Opdateret plan for fugeprojektet

Det går godt fremad med fugeprojektet, og håndværkerne er helt færdige på nordsiden af vores hus. Nu er de i gang på sydsiden.

Men som tidligere nævnt er de meget afhængige af vejret! De kan ikke arbejde i regn eller stærk blæst.

I bedste fald bliver de færdige med fugerne uden for de sydvendte altaner i morgen (onsdag 22. sept.).

Derefter starter de på altanerne i nr. 40, så altanerne i nr. 42 og til slut altanerne i nr. 44.

Som tidligere nævnt skulle det ikke blive nødvendigt at komme ind i lejlighederne – men I kan altså opleve, at der pludselig står en håndværker på jeres altan!

Husk at sørge for plads (ca. 1 meter) fra facaden, så de kan komme til at arbejde på døre og vinduer.

I bedste fald er de helt færdige om 7-9 arbejdsdage.

 

Updated Plan for the Sealant Project

The project is going well and the craftsmen have finished the northside of our house. Now they work on the south side.

But as mentioned earlier: They are very dependent of the weather. They can’t work in rain or very windy weather.

In best case they will have finished the sealant on the walls outside the balconies on the south side of our house tomorrow (22th Sept.).

After that they start on the balconies in No. 40 (from the top), then no. 42 and at last no. 44.

As mentioned earlier they won’t need to come through the flats to enter the balconies. But you might – without further warning – suddenly have a craftsman on the balcony!

 

Please remember to make space (ca. 1 meter) from the façade, so they can do their work.

Again, in best case they will have finished the whole project in 7-9 workdays.