Genbrugsrummet er ved at være for lille til alle de beholdere, vi skal sortere i. Og nogle af beholderne er også for små. Vi har derfor haft besøg af en konsulent fra kommunen og aftalt følgende:

Vi får en større beholder til bio-affald (som nu hedder madaffald), og den kommer til at stå uden for genbrugsrummet, nemlig lige til højre for døren. Samme sted kommer beholderen til metal til at stå.

Dermed får vi plads i genbrugsrummet til en ekstra beholder til plastaffald, hvilket længe har været nødvendigt. Blandt andet fordi vi nu skal sortere mad- og drikkekartoner som plast.

De to nye beholdere – en større til bio-affald og en ekstra til plastik – kommer i løbet af få uger.

Men allerede nu er bio- og metalbeholderen flyttet udenfor, så pladsen til den ekstra plastbeholder er klar inde i rummet.

Læs mere om affaldssortering her: https://kk.dk/affaldssortering