Som nogle af jer vil vide, så har der i en del år kørt en sag overfor MT Højgård - som var hovedentreprenør for byggeriet af huset - omkring dårlig isolering af vores facader. MTH har erkendt, at isoleringen er mangelfuld, og vil betale for efterisolering af hele bygningen. Det vurderes samlet at koste MT Højgård ca. 10 mio. at fjerne de kuldebroer og trækgener, som flere lejligheder er plaget af.

Desværre betyder det også byggeaktivitet på og omkring bygningen. Indtil videre er det planen at starte renoveringen til oktober i år og afslutte i maj/juni næste år, men der er endnu ikke lavet detailplaner for det.  Indtil videre er det planen, at 2 opgange ad gangen får stillads op (beklager, men det er eneste mulighed!), som står i 5 uger, hvorefter det flyttes videre til de næste 2 opgange. Om der startes i den ene eller anden ende af bygningen er endnu ikke afklaret. På hele facaden vil de sorte plader blive fjernet og isoleringen blive forbedret, hvorefter pladerne kommer op igen - alt sammen forventeligt udefra.

Når detailplanerne er lavet efter sommerferien og vores egen rådgiver (sammen med Universitetshaven Øst og AB Universitetshaven) har kommenteret på denne, så vil i få mere konkret information om gennemførslen. Hvis i er interesseret i at læse mere om baggrunden, så kan i her på vores hjemmeside læse mere under "Dokumenter" og finde syn- og skønsrapporten samt forliget med MT Højgård eller benytte de direkte links herunder:

Skønserklæring
Tillægserklæring
Forlig

Hilsen Bestyrelsen