​Som aftalt på generalforsamlingen har bestyrelsen været i kontakt med advokaten, vi brugte til forliget med MT Højgaard, for vurdering af vores juridiske muligheder for at undgå stilladser i sommertiden.

Advokat Nicolai Thorninger fra Rønne & Lundgren vurderer, at der ikke er nogen juridisk mulighed indenfor forliget, men foreslår dialogvejen med MTH. 

Vi har derfor indledt fornyet dialog med MTH om mulighederne for at undgå eller minimere stilladser i sommerperioden.

Det fulde svar fra advokaten kan læses herunder:
"Under forhandlingerne om forligsaftalen var det afgørende for MTH at have rådighed over projektet. På aftaletidspunktet var der ikke udarbejdet et færdigt detailprojekt, da dette – inklusiv en tidsplan for arbejdets udførelse – efterfølgende skulle udarbejdes af MTH. Det blev aftalt, jf. forligsaftalens pkt. 2.3, at projektet skulle sendes til foreningernes tekniske rådgiver til kommentering, men at rådgiver netop ikke havde vetoret over projektet. Det blev dog også aftalt, jf. forligsaftalens pkt. 2.4, at parterne skulle arbejde for færdiggørelse af afhjælpningen i perioden oktober 2015 – maj/juni 2016.

MTH har således ikke påtaget sig en egentlig forpligtelse til at færdiggøre afhjælpningen inden for en bestemt tidsramme, men MTH har en almindelig forpligtelse til at fremme arbejdet på en sædvanlig og effektiv måde. Dette er også udtrykt i forligsaftalens pkt. 3.2: ”Afhjælpning skal ske i en kontinuerlig proces og så vidt muligt efter den i pkt. 2.4 nævnte tidsplan.”

Jeg forstår, at det kunne være et ønske fra foreningens side at udskyde en del af arbejdet, hvis det kan medføre, at der ikke skal være opstillet stillads i sommerperioden. Foreningen kan ikke stille et juridisk krav om udskydelse af arbejdet, men jeg foreslår, at ønsket inddrages i den løbende dialog om afhjælpningsarbejderne, som forligsaftalen generelt lægger op til. Pt. giver forligsaftalen næppe MTH mulighed for at sætte arbejdet i bero i sommerperioden, uanset om det eventuelt også måtte være et ønske fra MTH’s side, jf. pkt. 3.2 citeret ovenfor."