Som I nok husker, så skrev jeg sammen med formanden for ejerforeningen i Radiorækkerne til Metroselskabet for godt en måned siden. Årsagen var, at en del beboere i forsommeren havde konstateret en kraftig forøgelse af støjen fra Metroen.

I kan se, hvad vi skrev, under ”Nyheder ” her på siden.

Nu er der kommet svar fra Metroselskabet, som skriver sådan her:

 

Kære Ane Just Ohrt og Jørgen Ørbech,

Vi takker for jeres henvendelse vedrørende støj fra metroen og skal indledningsvis beklage, at vi først nu vender tilbage med svar.

Det er korrekt, at der blev foretaget skinneslibning i uge 27 & 28, samt at en sådan skinneslibning efterfølgende kan give forøget støjgener. Støjen vil dog typisk langsomt fortage sig henover nogle måneder og derefter vende tilbage til det oprindelige niveau.

Skinneslibning foretages af forebyggelsesgrunde og en gang årligt. Defekter, bølger og rifler bliver fjernet og skinneprofilen genoprettet. Slibning sker for at defekter ikke udvikler sig yderligere, kombineret med at skinnernes levetiden forlænges.

Accelerationen fra stationen kan vi desværre ikke ændre, da denne styres af vores ATC (Automatic Train Control) system og reguleres derefter.

I forhold til dit spørgsmål om eventuel opsættelse af en støjvold kan vi oplyse, at dette ønske er blevet noteret og vil blive medtaget som forslag i relevante fora og medtaget i vores årsrapport til Metroselskabet, hvori blandt andet indgår diverse forslag til reinvesteringer.

På det foreliggende grundlag kan Metro Service således ikke bidrage med yderligere, og hvis vores besvarelse omkring støjen ikke imødekommer jeres forventninger, må vi henvise til Københavns kommune. Læs eventuelt mere på borger.dk - https://www.borger.dk/miljoe-og-energi/Forurening/Stoejforurening og vælg kommune.

Det skal naturligvis understreges, at Metroen udelukkende ønsker tilfredse naboer, som ikke oplever gener udover det forventelige fra metrodriften.

Med venlig hilsen/Best regards


Ghita

Kundeservice/Customer Service

 

Vi kan altså forvente, at vi en gang hvert år vil blive udsat for lignende ”skrigeri” fra metro-togenes hjul, når de har slebet skinner. hvilket er noget irriterende.

Det er dog interessant, at de vil bringe vores klage videre i deres system samt medtage den i deres årsrapport, så det kan indgå i overvejelser om forbedringer, f.eks. i form af støjvold.

Onsdag den 7. november skal der opsættes elektronisk vandmåler til alt varmt vand til vores ejendom. Det sker i det varmerum, vi har fælles med A/B Universitetshaven.

 

Og det sker i tidsrummet kl. 7.30 – 15.30.

 

I dette tidsrum skal I være indstillede på, at der hverken er varmt vand i hanerne eller i radiatorerne.

Fra fredag den 19/10 til mandag den 22/10 får vi container til storskrald. Se opslag på opslagstavlerne med flere detaljer!

 

Efter opfordring fra flere beboere har jeg – i samarbejde med grundejerforeningen i Radiorækkerne – lavet vedhæftede dokument, som i dag er sendt til Metroens Kundeservice.

I hører selvfølgelig om det, når vi en gang får svar.

Vedhæftninger
Download denne fil (Scan_0017.pdf)Scan_0017.pdf[ ]395 kB

 

Her til formiddag sendte jeg denne besked til driftschefen på KUA:

 

Kære XX.

 

Det var med stor irritation, at jeg til morgen kl. 06.00 kunne konstatere, at HCS var ved at tømme affaldscontaineren ved jeres køkkenindgang.

Jeg troede, at du – som lovet – havde sørget for, at dette ikke finder sted tidligt om morgenen.

Vi har for nærværende affundet os med, at Hørkram og andre leverer fødevarer mv. lidt før kl. 06.00. Og som jeg tidligere har skrevet, så er det faktisk mit indtryk, at disse leverandører bestræber sig på at lave så lidt støj som muligt.

Men når HCS tømmer en stor container over i deres lastbil, så larmer det altså rigtig meget. Og jeg synes faktisk, at det er tæt på at være en uforskammethed, når en stor, offentlig virksomhed som KUA viser så lidt hensyn til sine naboer.

Jeg skal derfor på det kraftigste opfordre dig til at sørge for, at det ikke gentager sig, og at HCS for fremtiden kommer og tømmer jeres affaldscontainer tidligst kl. 08.00.

 

Venlig hilsen

Jørgen Ørbech

 

Nu har jeg fået følgende svar: 

 

Hej Jørgen

Det ligger helt uden for mine muligheder at stille løfter eller garantier om at entreprenøren rent faktisk overholder anvisninger fra os.

Når det er sagt så vil jeg naturligvis sørge for, at der igen bliver givet besked til HCS om at overholde de retningslinjer som er dem givet.

 

/XX