Jeg går ud fra, at I alle har fået diverse materiale vedrørende årets generalforsamling i E/F Universitetshaven Vest.

Alligevel vil jeg lige nævne, at det sker torsdag den 24. marts kl. 19.00 i Kulturhuset Islands Brygge.

 

 

Genbrugsrummet er ved at være for lille til alle de beholdere, vi skal sortere i. Og nogle af beholderne er også for små. Vi har derfor haft besøg af en konsulent fra kommunen og aftalt følgende:

Vi får en større beholder til bio-affald (som nu hedder madaffald), og den kommer til at stå uden for genbrugsrummet, nemlig lige til højre for døren. Samme sted kommer beholderen til metal til at stå.

Dermed får vi plads i genbrugsrummet til en ekstra beholder til plastaffald, hvilket længe har været nødvendigt. Blandt andet fordi vi nu skal sortere mad- og drikkekartoner som plast.

De to nye beholdere – en større til bio-affald og en ekstra til plastik – kommer i løbet af få uger.

Men allerede nu er bio- og metalbeholderen flyttet udenfor, så pladsen til den ekstra plastbeholder er klar inde i rummet.

Læs mere om affaldssortering her: https://kk.dk/affaldssortering

 

As you might have seen, the meter reader is coming on Monday the 10. January from 11.00 a.m. to 1.30 p.m.

He will read the meters for warm and cold water, so be home to let him in!

If you can’t be home try to get someone else to let him in, for instance your neighbor.

Also make clear so he easily can find and check your meters.

 

Happy New Year to you all! 

 

Vores grundejerforening gennemfører en spørgeundersøgelse for at få input til en langsigtet udviklingsplan for de næste 10 år.

Klik på linket og sig din mening!

 

https://da.surveymonkey.com/r/TKLJVBN

 

 

 

 

 

Et af foreningens medlemmer har haft en skade på et vindue, hvor hængslet var gået itu.

Som bekendt er vedligeholdelse og eventuelt reparation af de bevægelige vinduer (og døre) ejerens ansvar. Det gælder dog ikke glasskader, som dækkes af foreningens forsikring.

Vores medlem fik repareret sit vindue af en Velfac-ekspert (han står i vores kartotek over håndværkere). Og Velfac-eksperten gjorde vores medlem opmærksom på, at det er vigtigt at vedligeholde vinduers og døres hængsler og andre bevægelige dele – så holder de meget længere. Og du sparer penge!

På Velfac’s hjemmeside kan du læse mere om vedligeholdelse af vinduer: https://nyheder.velfac.dk/saadan-goer-du-dine-vinduer-klar-til-vinteren