Elevatoren i nr. 40 vil ikke køre. Jeg hr tilkaldt Trio El (vores faste montør), og de kommer og laver den i morgen formiddag.

Brug trappen så længe – det er god motion!

 

Så er der referat fra generalforsamlingen, som blev holdt den 22. marts.

 

Du se det ved at klikke på det øverste dokument under ”Seneste dokumenter” på hjemmesidens forside.

 

 

Onsdag den 30/3 i tidsrummet kl. 8-16 skal vores elektriker have adgang til din entre, hvor han vil checke, at dørtelefonen er monteret korrekt.

Er der ingen hjemme den 30/3 i tidsrummet kl. 8-16, vil vi bede dig aflevere en nøgle til din lejlighed med angivelse af navn samt etage og side senest 29/3.

Nøglen kan afleveres til Steen Pilemand 44, 6. th.

Det er vigtigt, at elektrikeren får adgang til ALLE lejligheder i nr. 44.

 

----------------------

 

Wednesday March 30th the electrician requires access to your flat to inspect the intercom. The inspection takes place in the hallway of each flat.

In case you will not be home on March 30th from 8 a.m. to 4 p.m. please leave us your house key clearly labelled with your name, floor and side (TV or TH) no later than March 29th.

Please leave your house key with Steen Pilemand 44, 6. th.

It is imperative that the electrician gains access to ALL flats in no. 44!

 

Jeg går ud fra, at I alle har fået diverse materiale vedrørende årets generalforsamling i E/F Universitetshaven Vest.

Alligevel vil jeg lige nævne, at det sker torsdag den 24. marts kl. 19.00 i Kulturhuset Islands Brygge.

 

 

Genbrugsrummet er ved at være for lille til alle de beholdere, vi skal sortere i. Og nogle af beholderne er også for små. Vi har derfor haft besøg af en konsulent fra kommunen og aftalt følgende:

Vi får en større beholder til bio-affald (som nu hedder madaffald), og den kommer til at stå uden for genbrugsrummet, nemlig lige til højre for døren. Samme sted kommer beholderen til metal til at stå.

Dermed får vi plads i genbrugsrummet til en ekstra beholder til plastaffald, hvilket længe har været nødvendigt. Blandt andet fordi vi nu skal sortere mad- og drikkekartoner som plast.

De to nye beholdere – en større til bio-affald og en ekstra til plastik – kommer i løbet af få uger.

Men allerede nu er bio- og metalbeholderen flyttet udenfor, så pladsen til den ekstra plastbeholder er klar inde i rummet.

Læs mere om affaldssortering her: https://kk.dk/affaldssortering