Sidst, jeg skrev til Universitetet om støj om morgenen, var den 6. februar.

Den 7. fik jeg dette svar fra driftslederen. Det var længere, end hans svar plejer at være – måske fordi jeg havde sendt kopi til hans chef:

 

Hej Jørgen m.fl.

Jeg er desværre ikke i besiddelse af de magtmidler som gør, at jeg kan stille den type krav du (og jeg selv) gerne ser opfyldt.

Ift. affaldstransport så er muligheden for sanktioner identificeret som et punkt som tages ind i et kommende udbud.

Ift. vores kantineleverandør, så giver jeg dig ret i at det ikke burde være et problem. Der er et møde med kantineoperatøren i uge 8 hvor dette punkt tages op igen med henblik at få underleverandører i tale.

 

/(driftschef)

 

Det var der jo ikke meget substans i. Derfor har vi i bestyrelsen besluttet, at nu informerer vi også den øverste ledelse på Universitetet. Det håber vi måske kan sætte lidt ”skub i sagerne”.

Derfor har jeg i dag sendt denne salut til driftschefen med kopi til rektor og universitetets direktør:

 

Til (driftschef).

Tak for dit svar.

Det er nu 11. eller 12. gang på trekvart år, at jeg på vegne af beboerne i 82 lejligheder skriver til dig om støj tidligt om morgenen. Og grundlæggende må jeg desværre konstatere, at der ikke er sket ret meget.

Jeg undrer mig meget over, at I ikke mener jer i stand til at stille krav til jeres leverandører. Og i den udstrækning, I (muligvis) har gjort det, så har det åbenbart ingen effekt: De gør, hvad der passer dem.

Det kan da ikke være særligt vanskeligt at sige til HCS: ”Vi vil ikke have, at I afhenter nogen former for affald i tidsrummet kl. 22.00 til 07.00. For det generer vores naboer”. HCS er vel næppe så tåbelige, at de ikke lytter til deres opdragsgiver, som de tjener penge på? De kan vel også tænke så langt, at de kan forestille sig, at manglende samarbejdsvilje i forhold til KU’s ønsker måske ikke er det bedste udgangspunkt, når kontrakten på et tidspunkt skal genforhandles? Og ellers kunne man måske fortælle dem det.

På samme måde med kantineoperatøren: Man er jo ikke en særlig dygtig virksomhed, hvis ikke man er lydhør overfor opdragsgiverens (KU’s) ønsker. Og det kan vel ikke så svært for kantineoperatøren at ”få underleverandører i tale”: Både telefon og mail virker da, så vidt jeg ved.

Jeg har på Københavns Kommunes hjemmeside undersøgt mulighederne for at klage til dem over støjen. Men man kan ikke klage til kommunen, hvis det drejer sig om ”Vareindlevering på offentlig vej”. Her rådes man til at kontakte politiet på tlf. 114. Om det i jeres tilfælde er ”Vareindlevering fra offentlig vej” kan muligvis diskuteres – men det er altså den vej, vi som støjramte naboer anbefales at gå.

Og det kan vi jo i sidste ende blive nødt til at overveje.

 

Hilsen

Jørgen Ørbech

 

I forbindelse med et projekt om stormflodssikring af Metroen skal der ske nogle boringer i nærheden af Islands Brygge station.

En af disse boringer skal ske på vores grund, nærmere bestemt nogenlunde dér, hvor containeren til glas står. Bestyrelsen har givet Metroselskabet vores tilladelse til dette.

Metroselskabet har oplyst, at boringen vil ske i uge 8 (25/2 – 1/3), og at det vil tage ca. ½ dag. Det udføres ved hjælp af en mobil borerig.

De har ligeledes oplyst, at det ikke vil støje mere end almindeligt anlægsarbejde.

 

Kære (vicedirektør). 

Gennem snart et år har jeg været i livlig mail-kontakt med driftschef XX. Årsagen er støj i forbindelse med KUA’s kantinedrift: Dels ved levering af varer, dels ved afhentning af affald. 

Efter færdiggørelsen af KUA-3 sker disse ting nu mindre end 100 meter fra vores vinduer her i Ejerforeningen Universitetshaven Vest (Tom Kristensens Vej 40-44) og vores naboforening AB Universitetshaven (Tom Kristensens 34-38) – i alt 82 lejligheder. 

Nedenfor det seneste eksempel beskrevet i den mail, som jeg i dag har sendt til XX [se tidligere nyhed i dag]. Da alle tidligere mails ikke har haft nogen varig effekt, skriver jeg til dig. 

Problemstillingen fremgår ret klart af dette eksempel. Jeg har mange andre eksempler, men dem skal jeg ikke besvære dig med nu. 

Problemet er i sin essens, at disse store lastbiler kan komme på (næsten!) alle tidspunkter i løbet af natten, til stor gene for vi beboere, hvoraf mange har soveværelse ud mod ”omladningspladsen”, fordi den ligger nord for vores ejendom. Særligt generende var det under sommerens hedebølge, hvor folk naturligvis havde åbne vinduer om natten. 

Vi kan nødtvungent acceptere, at varer til kantinerne leveres kl. 05.30-06.00 (friske varer osv.), selv om vi gerne så, at det skete senere. Men ikke, når lastbilen fra Hørkram pludselig begynder at komme kl. 04.40! Og slet ikke når skraldevognen kommer kl. 00.45, som det skete i nat – den kan lige så godt komme i løbet af formiddagen. 

XX har gentagne gange lovet at forsøge at forbedre situationen. Indtil nu uden resultat; derfor den noget skarpe tone fra min side. 

Hvor helhjertet indsatsen har været fra driftsadministrationens side, kan jeg af gode grunde ikke vide. Blot konstatere, at det ikke har hjulpet en pind. På et tidspunkt foreslog jeg XX at finde andre samarbejdspartnere, da de nuværende åbenbart ikke vil gøre som ønsket, hvortil XX undskyldte sig med, at ”han ikke var kontraktholder”. Så kunne jeg jo kun svare: Så sig det da for pokker til kontraktholderen! 

Jeg har på XX's foranledning haft et møde med kantineoperatøren, hvilket heller ikke medførte nogen forbedring af forholdene. 

Jeg ved godt, at du ikke skal være sagsbehandler på den her sag. Men vi håber, at du som vicedirektør i administrationen kan få indsatsen opprioriteret, så problemet kan finde en varig løsning – til glæde for nogle af KUA’s nærmeste naboer. 

 

Venlig hilsen 

Jørgen Ørbech

(Formand for Ejerforeningen Universitetshaven Vest)

 

Hr. (driftschef) 

Så er den gal igen med afhentning af affald midt om natten. 

I nat kl. 00.45 var HCS og hente affald. Jeg har fået oplyst, at det var den bil ”med tromlen”, jeg tror nok, at den henter bio-affald. 

Det er helt og aldeles utåleligt, at vi skal finde os i den slags. Og det er ynkeligt at se, at I fra administrationen er sådan en flok slapsvanse uden gennemslagskraft over for jeres leverandører, som bare gør fuldstændigt som det passer dem. 

Vi er meget, meget trætte af det her. Og meget trætte af at skulle skrive til jer igen og igen om de samme problemer, som I tilsyneladende ikke har evner til at gøre noget ved. 

Vi forlanger derfor, at I øjeblikkeligt får styr på såvel HCS som Hørkram, så jeres naboer ikke nat efter nat skal forstyrres på helt urimelige tidspunkter.

 

Hilsen

Jørgen Ørbech

 

Her er i al sin gribende enkelhed svaret fra KUA:

 

Jeg sørger for at kantineoperatøren får besked så de kan tage fat i Hørkram.

/(driftschef)

 

Så ser vi, om det hjælper. Ellers får de endnu en mail.