I forbindelse med et projekt om stormflodssikring af Metroen skal der ske nogle boringer i nærheden af Islands Brygge station.

En af disse boringer skal ske på vores grund, nærmere bestemt nogenlunde dér, hvor containeren til glas står. Bestyrelsen har givet Metroselskabet vores tilladelse til dette.

Metroselskabet har oplyst, at boringen vil ske i uge 8 (25/2 – 1/3), og at det vil tage ca. ½ dag. Det udføres ved hjælp af en mobil borerig.

De har ligeledes oplyst, at det ikke vil støje mere end almindeligt anlægsarbejde.

 

Kære (vicedirektør). 

Gennem snart et år har jeg været i livlig mail-kontakt med driftschef XX. Årsagen er støj i forbindelse med KUA’s kantinedrift: Dels ved levering af varer, dels ved afhentning af affald. 

Efter færdiggørelsen af KUA-3 sker disse ting nu mindre end 100 meter fra vores vinduer her i Ejerforeningen Universitetshaven Vest (Tom Kristensens Vej 40-44) og vores naboforening AB Universitetshaven (Tom Kristensens 34-38) – i alt 82 lejligheder. 

Nedenfor det seneste eksempel beskrevet i den mail, som jeg i dag har sendt til XX [se tidligere nyhed i dag]. Da alle tidligere mails ikke har haft nogen varig effekt, skriver jeg til dig. 

Problemstillingen fremgår ret klart af dette eksempel. Jeg har mange andre eksempler, men dem skal jeg ikke besvære dig med nu. 

Problemet er i sin essens, at disse store lastbiler kan komme på (næsten!) alle tidspunkter i løbet af natten, til stor gene for vi beboere, hvoraf mange har soveværelse ud mod ”omladningspladsen”, fordi den ligger nord for vores ejendom. Særligt generende var det under sommerens hedebølge, hvor folk naturligvis havde åbne vinduer om natten. 

Vi kan nødtvungent acceptere, at varer til kantinerne leveres kl. 05.30-06.00 (friske varer osv.), selv om vi gerne så, at det skete senere. Men ikke, når lastbilen fra Hørkram pludselig begynder at komme kl. 04.40! Og slet ikke når skraldevognen kommer kl. 00.45, som det skete i nat – den kan lige så godt komme i løbet af formiddagen. 

XX har gentagne gange lovet at forsøge at forbedre situationen. Indtil nu uden resultat; derfor den noget skarpe tone fra min side. 

Hvor helhjertet indsatsen har været fra driftsadministrationens side, kan jeg af gode grunde ikke vide. Blot konstatere, at det ikke har hjulpet en pind. På et tidspunkt foreslog jeg XX at finde andre samarbejdspartnere, da de nuværende åbenbart ikke vil gøre som ønsket, hvortil XX undskyldte sig med, at ”han ikke var kontraktholder”. Så kunne jeg jo kun svare: Så sig det da for pokker til kontraktholderen! 

Jeg har på XX's foranledning haft et møde med kantineoperatøren, hvilket heller ikke medførte nogen forbedring af forholdene. 

Jeg ved godt, at du ikke skal være sagsbehandler på den her sag. Men vi håber, at du som vicedirektør i administrationen kan få indsatsen opprioriteret, så problemet kan finde en varig løsning – til glæde for nogle af KUA’s nærmeste naboer. 

 

Venlig hilsen 

Jørgen Ørbech

(Formand for Ejerforeningen Universitetshaven Vest)

 

Hr. (driftschef) 

Så er den gal igen med afhentning af affald midt om natten. 

I nat kl. 00.45 var HCS og hente affald. Jeg har fået oplyst, at det var den bil ”med tromlen”, jeg tror nok, at den henter bio-affald. 

Det er helt og aldeles utåleligt, at vi skal finde os i den slags. Og det er ynkeligt at se, at I fra administrationen er sådan en flok slapsvanse uden gennemslagskraft over for jeres leverandører, som bare gør fuldstændigt som det passer dem. 

Vi er meget, meget trætte af det her. Og meget trætte af at skulle skrive til jer igen og igen om de samme problemer, som I tilsyneladende ikke har evner til at gøre noget ved. 

Vi forlanger derfor, at I øjeblikkeligt får styr på såvel HCS som Hørkram, så jeres naboer ikke nat efter nat skal forstyrres på helt urimelige tidspunkter.

 

Hilsen

Jørgen Ørbech

 

Her er i al sin gribende enkelhed svaret fra KUA:

 

Jeg sørger for at kantineoperatøren får besked så de kan tage fat i Hørkram.

/(driftschef)

 

Så ser vi, om det hjælper. Ellers får de endnu en mail.

 

 

Efter at det vist har gået så nogenlunde med varelevering til KUA – dvs. at levering til deres køkkener er sket ca. kl. 05.30 til 06.00 om morgenen – er der tilsyneladende sket en forværring set fra vores synspunkt. 

Derfor har KUA i dag fået denne mail:

  

Kære (driftsleder).

Her til morgen kom den store lastvogn fra Hørkram kl. 04.45 – og i går kom den kl. 04.40, har jeg fået at vide. 

Det er vi utilfredse med.  

Jeg mener, at vi havde en aftale om, at du/I ville bede dem komme så sent som det nu er muligt, dvs. så tæt på kl. 06 som muligt. Det synes også at have været tilfældet et stykke tid. Men nu er den altså gal igen.

Derfor vil jeg bede dig – endnu en gang! – om at tage fat i Hørkram, eller i ham/hende, som er ansvarlige for kontakten og kontrakten med dem. Det er altså ikke rimeligt, at jeres nærmeste naboer skal vækkes midt om natten, fordi Hørkram ikke kan finde ud af tilrettelægge på en sådan måde, at jeres naboer forstyrres mindst muligt.

  

Venlig hilsen

Jørgen Ørbech