Som I nok husker, så fik vi i december malet i alle tre opgange. Det kostede næsten 130.000 kr. – men så blev det også rigtig pænt.

Og pænt skal det gerne blive med at være i adskillige år. Det bliver alt for dyrt, hvis vi skal have malet for tit.

Derfor bør vi alle passe på væggene – og i det det hele taget på alt i vores ejendom, for det er jo vores værdier. Og når/hvis der skal repareres, renoveres og på anden måde vedligeholdes, så er der altså kun os selv til at betale for det.

Derfor var det også rigtig ærgerligt, at der var nogen, som for 2-3 uger siden havde griset på de nymalede vægge i nr. 42 uden at gøre noget for at få det fjernet. Se vedhæftede foto (som tidligere har været vist på vores Facebook-side).

Og i nr. 44 var nogen så uheldige, at deres affaldspose gik itu, da den skulle i affaldsskakten. I hvert fald havde noget af indholdet (det flydende!) løbet flere etager ned ad væggen. – Vores rengøring klarede det, men dels sidder det mere fast, jo længere det sidder. Og dels er det faktisk på kanten af den kontrakt, vi har med vores rengøringsfirma: Det indgår ikke i kontrakten, at de skal vaske væggen over flere etager, når nogen har haft et uheld.

Men uheld sker selvfølgelig, både for børn og voksne. F.eks. havde ”nogen” for nogle uger siden spildt kakao (tror jeg nok) på gulvet i elevatoren i nr. 40. Desværre uden at tørre op, hvad man altså meget gerne må.

Så derfor denne opfordring til alle: Hvis du har et uheld – stort eller lille – så gør meget gerne noget for at rette op på sagen. Tør griseriet af væggen med en fugtig klud, tør den spildte kakao op med lidt køkkenrulle osv.

Til gavn og glæde for os alle!

På forhånd tak.

 

Venlig hilsen

Bestyrelsen

 

 

Til generalforsamlingen den 12. marts har nogle beboere anmeldt emner, som de gerne vil drøfte under ”Eventuelt”. 

 

Det drejer sig om følgende emner:

 

  1. ·       At interesserede går sammen om i fællesskab at hyre et vinduespudserfirma
  2. ·        At undersøge mulighederne (herunder økonomi) for at få installeret aggregat til at blødgøre vandhanevandet
  3. ·        At afspærre cykelparkeringsområderne for at mindske cykeltyverier

 

Jeg skal i den forbindelse gøre opmærksom på, at der under punktet ”Eventuelt” ikke kan træffes beslutninger. 

 

Desuden, at man ikke på forhånd behøver at ’anmelde’ emner til ”Eventuelt” – ordet er frit under dette punkt.

 

Sidst, jeg skrev til Universitetet om støj om morgenen, var den 6. februar.

Den 7. fik jeg dette svar fra driftslederen. Det var længere, end hans svar plejer at være – måske fordi jeg havde sendt kopi til hans chef:

 

Hej Jørgen m.fl.

Jeg er desværre ikke i besiddelse af de magtmidler som gør, at jeg kan stille den type krav du (og jeg selv) gerne ser opfyldt.

Ift. affaldstransport så er muligheden for sanktioner identificeret som et punkt som tages ind i et kommende udbud.

Ift. vores kantineleverandør, så giver jeg dig ret i at det ikke burde være et problem. Der er et møde med kantineoperatøren i uge 8 hvor dette punkt tages op igen med henblik at få underleverandører i tale.

 

/(driftschef)

 

Det var der jo ikke meget substans i. Derfor har vi i bestyrelsen besluttet, at nu informerer vi også den øverste ledelse på Universitetet. Det håber vi måske kan sætte lidt ”skub i sagerne”.

Derfor har jeg i dag sendt denne salut til driftschefen med kopi til rektor og universitetets direktør:

 

Til (driftschef).

Tak for dit svar.

Det er nu 11. eller 12. gang på trekvart år, at jeg på vegne af beboerne i 82 lejligheder skriver til dig om støj tidligt om morgenen. Og grundlæggende må jeg desværre konstatere, at der ikke er sket ret meget.

Jeg undrer mig meget over, at I ikke mener jer i stand til at stille krav til jeres leverandører. Og i den udstrækning, I (muligvis) har gjort det, så har det åbenbart ingen effekt: De gør, hvad der passer dem.

Det kan da ikke være særligt vanskeligt at sige til HCS: ”Vi vil ikke have, at I afhenter nogen former for affald i tidsrummet kl. 22.00 til 07.00. For det generer vores naboer”. HCS er vel næppe så tåbelige, at de ikke lytter til deres opdragsgiver, som de tjener penge på? De kan vel også tænke så langt, at de kan forestille sig, at manglende samarbejdsvilje i forhold til KU’s ønsker måske ikke er det bedste udgangspunkt, når kontrakten på et tidspunkt skal genforhandles? Og ellers kunne man måske fortælle dem det.

På samme måde med kantineoperatøren: Man er jo ikke en særlig dygtig virksomhed, hvis ikke man er lydhør overfor opdragsgiverens (KU’s) ønsker. Og det kan vel ikke så svært for kantineoperatøren at ”få underleverandører i tale”: Både telefon og mail virker da, så vidt jeg ved.

Jeg har på Københavns Kommunes hjemmeside undersøgt mulighederne for at klage til dem over støjen. Men man kan ikke klage til kommunen, hvis det drejer sig om ”Vareindlevering på offentlig vej”. Her rådes man til at kontakte politiet på tlf. 114. Om det i jeres tilfælde er ”Vareindlevering fra offentlig vej” kan muligvis diskuteres – men det er altså den vej, vi som støjramte naboer anbefales at gå.

Og det kan vi jo i sidste ende blive nødt til at overveje.

 

Hilsen

Jørgen Ørbech

 

I forbindelse med et projekt om stormflodssikring af Metroen skal der ske nogle boringer i nærheden af Islands Brygge station.

En af disse boringer skal ske på vores grund, nærmere bestemt nogenlunde dér, hvor containeren til glas står. Bestyrelsen har givet Metroselskabet vores tilladelse til dette.

Metroselskabet har oplyst, at boringen vil ske i uge 8 (25/2 – 1/3), og at det vil tage ca. ½ dag. Det udføres ved hjælp af en mobil borerig.

De har ligeledes oplyst, at det ikke vil støje mere end almindeligt anlægsarbejde.

 

Kære (vicedirektør). 

Gennem snart et år har jeg været i livlig mail-kontakt med driftschef XX. Årsagen er støj i forbindelse med KUA’s kantinedrift: Dels ved levering af varer, dels ved afhentning af affald. 

Efter færdiggørelsen af KUA-3 sker disse ting nu mindre end 100 meter fra vores vinduer her i Ejerforeningen Universitetshaven Vest (Tom Kristensens Vej 40-44) og vores naboforening AB Universitetshaven (Tom Kristensens 34-38) – i alt 82 lejligheder. 

Nedenfor det seneste eksempel beskrevet i den mail, som jeg i dag har sendt til XX [se tidligere nyhed i dag]. Da alle tidligere mails ikke har haft nogen varig effekt, skriver jeg til dig. 

Problemstillingen fremgår ret klart af dette eksempel. Jeg har mange andre eksempler, men dem skal jeg ikke besvære dig med nu. 

Problemet er i sin essens, at disse store lastbiler kan komme på (næsten!) alle tidspunkter i løbet af natten, til stor gene for vi beboere, hvoraf mange har soveværelse ud mod ”omladningspladsen”, fordi den ligger nord for vores ejendom. Særligt generende var det under sommerens hedebølge, hvor folk naturligvis havde åbne vinduer om natten. 

Vi kan nødtvungent acceptere, at varer til kantinerne leveres kl. 05.30-06.00 (friske varer osv.), selv om vi gerne så, at det skete senere. Men ikke, når lastbilen fra Hørkram pludselig begynder at komme kl. 04.40! Og slet ikke når skraldevognen kommer kl. 00.45, som det skete i nat – den kan lige så godt komme i løbet af formiddagen. 

XX har gentagne gange lovet at forsøge at forbedre situationen. Indtil nu uden resultat; derfor den noget skarpe tone fra min side. 

Hvor helhjertet indsatsen har været fra driftsadministrationens side, kan jeg af gode grunde ikke vide. Blot konstatere, at det ikke har hjulpet en pind. På et tidspunkt foreslog jeg XX at finde andre samarbejdspartnere, da de nuværende åbenbart ikke vil gøre som ønsket, hvortil XX undskyldte sig med, at ”han ikke var kontraktholder”. Så kunne jeg jo kun svare: Så sig det da for pokker til kontraktholderen! 

Jeg har på XX's foranledning haft et møde med kantineoperatøren, hvilket heller ikke medførte nogen forbedring af forholdene. 

Jeg ved godt, at du ikke skal være sagsbehandler på den her sag. Men vi håber, at du som vicedirektør i administrationen kan få indsatsen opprioriteret, så problemet kan finde en varig løsning – til glæde for nogle af KUA’s nærmeste naboer. 

 

Venlig hilsen 

Jørgen Ørbech

(Formand for Ejerforeningen Universitetshaven Vest)