Den 4. maj skrev vi således til den ansvarlige på KUA:

 

Kære Søren Höffner.

Ja, du overlod jo til Esben Luplau fra Fazer Food Services at svare på vores klage over støj før kl. 6 om morgenen. Og du har som kopimodtager af korrespondancen også set den foreløbige afslutning på dialogen, hvos Esben Luplau overhovedet ikke var spor imødekommende overfor vores rimelige ønske, nemlig at vareleverancer sker senere end hidtil, allerhelst mellem kl. 6.30 og 7.00 om morgenen.

Dette tidspunkt vil være det optimale for os – men det vil dog også være en forbedring, hvis vareleverancer o.l. først sker efter kl. 6.00.

Jeg vil derfor bede dig overveje situationen. For jeg kan jo ikke forestille mig, at det kan være i KUA’s interesse, at I har en dårlig relation til beboerne i de 84 lejligheder i henholdsvis A/B Universitetshaven og Ejerforeningen Universitetshaven Vest – på grund af jeres kantinebestyrers mangel på fleksibilitet.

Og når du har overvejet situationen, vil jeg foreslå, at du tager en snak med Esben Luplau (hvis du ikke allerede har gjort det), og beder ham finde en løsning, der så vidt muligt imødekommer vores ønske.

Når jeg lidt tidligere skrev ”o.l.”, skyldes det, at der er et særskilt problem med afhentning af kantinens affaldscontainere. Det er firmaet HCS, som afhenter dem, og det sker sommetider MEGET tidligt om morgenen – og det larmer enormt meget, når de bakser med de store stålcontainere! Hvor vi godt kan se logikken i, at varer til kantinen leveres om morgenen med henblik på dagens serveringer, så kan vi overhovedet ikke se nogen som helst grund til, at containerne hentes næsten midt om natten. Dette særskilte problem bedes du tage op med HCS og gerne få ændret tidspunktet for afhentning til efter kl. 7.00.

Vi håber på en positiv dialog om løsning af problemerne.

 

Venlig hilsen

Jørgen Ørbech

 

 Da vi ikke hørte en lyd fra dem, fulgte vi op den 17. maj:

 

 Kære Søren Höffner.

Det er nu næsten to uger siden, at jeg sendte dig nedenstående mail. Og indtil dette øjeblik har jeg intet svar modtaget.

Det undrer mig en del, da vi jo gerne vil i dialog om på en eller anden måde at få mindsket støjgenerne. Der i øvrigt er særligt mærkbare i sådan en varm periode, som vi har for tiden, hvor mange naturligvis har vinduer mere eller mindre åbne – også om natten.

Her til morgen kom første bil kl. 5:11. Det var en frugtleverandør, som skramlede godt og grundigt med de hårde plastikkasser, som varerne leveres i. Og da han var kørt, kom ”Hørkram”, og det gik heller ikke stille for sig!   

Jeg tror ikke, at du selv eller andre ville bryde sig om at blive ufrivilligt vækket klokken lidt over fem hver morgen. Derfor er det vores håb, at du og administrationen i øvrigt vil tage vores klage seriøst og gøre en indsats for at mindske generne.

Med håb om snarligt – positivt – svar.

 

Den 19. maj kl. 23 kom så dette svar:

 

Hej Jørgen

Beklager det sene svar.

Vi kan antageligt aftale andre afhentningstider med HCS.

Leverancerne til køkkenet er problematisk idet der skal produceres fra den tidligere morgen. Jeg vender gerne igen med Luplau ift. mulighederne for at lave en skarpere aftale med leverandørerne.

 

 

/Höffner

 

De fleste er vist klar over, at man ikke må parkere på den del af Tom Kristensens Vej, som løber langs Metro-linjen, dvs. fra Metrostationen og op til Radiorækkerne.

Men nogle tro – fejlagtigt – at det ikke gælder dér, hvor fortovet er ophørt, dvs. omkring glascontaineren, der står for enden af vores hus ud mod Metro-linjen.

Med uregelmæssige mellemrum kommer der en P-vagt forbi, og så får ALLE, som holder der, en bøde for ulovlig parkering.

Nu er I advaret!

 

På ejerforeningens generalforsamling den 6. marts blev bestyrelsen opfordret til at klage til Københavns Universitet (KUA) over støj om morgenen ved leverancer til deres kantine. Som mange nok har opdaget, så sker dette typisk mellem kl. 5 og 6 om morgenen på alle hverdage!

Sammen med A/B Universitetshaven sendte vi derfor denne klage den 8. april:

 

Støjgener ved Søndre Campus

 

På vegne af beboerne i A/B Universitetshaven (Tom Kristensens Vej 34-38) og Ejerforeningen Universitetshaven Vest (Tom Kristensens Vej 40-44) skal vi hermed anmode om, at Universitetet får ændret leveringstidspunkt for varer til den kantine, der ligger ud til den store P-plads ved Islands Brygge Metrostation.

 

Efter at Søndre Campus blev færdiggjort, har mange beboere her på Tom Kristensens Vej oplevet støjgener, fordi varer leveres meget tidligt om morgenen. Mellem kl. 5 og kl. 6 kommer der hver morgen (mandag-fredag) mindst én stor lastbil – somme tider flere – med madvarer o.l.

 

Såvel støjen fra bilernes motorer som støjen fra selve aflæsningen af varer er til gene for mange beboere, som på det tidspunkt naturligvis ligger og sover. Nogle af bilerne har desuden en bakalarm, som siger ”bip-bip-bip”, hvilket generelt er godt for trafiksikkerheden, men stærkt irriterende uden for ens vinduer mellem kl. 5 og 6 om morgenen!

 

I henhold til §§ 6-8 i ”Bygge- og anlægsforskrift for København” (december 2016) må støjende byggearbejder normalt ikke påbegyndes før kl. 7 om morgenen. Vores lokale problem er ganske vist ikke byggearbejde, men analogien og budskabet er efter vores opfattelse nærliggende: Man må ikke ved erhvervsudøvelse genere beboere med væsentlig støj før kl. 7 om morgenen. 

 

Derfor vil vi meget gerne bede jer gøre en indsats for, at leveringen i fremtiden sker på et mere ’nabovenligt’ tidspunkt, dvs. tidligst kl. 7.

 

Vi ser frem til en positiv dialog med jer om at få løst problemet.     

 

Den 25. april fik vi følgende svar fra Esben Luplau fra firmaet Fazer Food Services, der står for KUA’s kantinedrift, og som KUA derfor havde bedt svare os:

 

Hej Jørgen.

Vores kantinekøkken har været i dialog med kommunen, som for et stykke tid var ud og kigge. Her konstaterede de, at der ikke var noget at gøre ved den gene som kommer i forbindelse med varemodtagelse om morgenen. Min Site manager Laila; tog efterfølgende fat på vores leverandører og bad dem om at komme så sent som muligt. Dog før kl.7.00 hvor vi skal have vores varer. I forhold til bak-alarm er det et lovkrav at man har en sådan. Så det kan de ikke gøre noget ved.

Med mindre frokosten kan serveres senere, ser jeg desværre ingen mulighed for at vi får vores varer senere.

 

Til det svarede vi straks:

Kære Esben Luplau.

Tak for hurtigt svar.

Du skriver, at jeres kantinekøkken skal have deres varer før kl. 7.00. Det må jo betyde, at ikke er nogen grund til at I får leveret varerne kl. 5.30.

Konklusionen må derfor blive, at hvis I får jeres varer mellem kl. 6.30 og 7.00, så er det tids nok i forhold til servering af frokost på det tidspunkt, I plejer.

Vi ser derfor frem til, at I aftaler dette med jeres leverandører: Varelevering sker fremover i tidsrummet kl. 6.30 til 7.00.

Det vil mange beboere her på Tom Kristensens Vej blive glade for!

 

Men så nemt var det åbenbart ikke, for Espen Luplau svarede kort efter dette:

 

Hej Jørgen.

Et sådan krav kan jeg desværre ikke stille til vores leverandører. Vi har bedt dem om at afleverer så sent som muligt. Og jeg forventer derfor de har lagt os sidst eller i slutningen af deres rute. De har dog mange andre steder og der er stor forskel på den mængde de skal aflevere fra dag til dag. Så at sige ml. 6.30-7.00 er umuligt. Og heller ikke muligt i forhold til den kontrakt vi har indgået med dem.

 

Til det fik han dette svar:

 

Kære Esben Luplau.

Det er jeg da ked af at høre. Jeg øjnede ud fra dit første svar netop en mulighed for, at beboerne her i kvarteret i lidt større udstrækning kunne få deres nattesøvn i fred.

Men i det mindste burde det være muligt for dig at benytte vores henvendelse til – endnu en gang – at opfordre jeres leverandører til at komme så sent som muligt om morgen.

Og derudover, så er kontrakter jo ikke mejslet i granit. Når kontrakterne med jeres leverandører på et tidspunkt skal genforhandles, vil det derfor være oplagt at inddrage leveringstidspunktet som en væsentlig parameter. For jeg går da ud fra, at I og Københavns Universitet er indstillet på at gøre alt, hvad I kan, for at tage hensyn til KUA’s naboer.

Du skrev, at Københavns Kommune har været på besøg for at vurdere støjen, som de ifølge dig mente, der ikke var noget at gøre ved. Vi forbeholder os trods dette muligheden for, at vi selv henvender os til Københavns Kommune om støjgenerne om morgenen.

 

Her står sagen nu. Og bestyrelsen vil snarest drøfte, om vi skal kontakte kommunen.

Før påske modtog alle ejere af lejligheder i vores forening et brev fra DEAS med en ”stemmeseddel”. Det handler om, at ejerforeningen gerne vil gennemføre to større projekter i år: Maling af vægge i opgangene, og afrensning og efterfølgende forsegling af trapperne i opgangene.

Pengene er der (samlet pris 305.000 kr.), men ved en fejl fik vi ikke projekterne med i budgettet for 2018 – derfor må vi bede om jeres opbakning på denne mere bøvlede facon.

Flertallet af ejerne i vores tre opgange har returneret deres ”stemmeseddel”, men ca. en tredjedel mangler.

Har du endnu ikke afleveret din ”stemmeseddel”, beder vi dig snarest muligt finde den frem og aflevere den til bestyrelsens formand Jørgen Ørbech (nr. 40, 6. th.) eller sende den pr. mail til Ulla Madsen hos DEAS.

Se nærmere på ”stemmesedlen”!

Venlig hilsen

Bestyrelsen

 

Pr. 1. januar 2018 har ejendommen fået ny forsikring. Årsagen er, at vores hidtidige forsikringsselskab havde varslet en fordobling af den årlige pris, hvilket var uacceptabelt.

 

Det er imidlertid lykkedes at få en anden forsikring, som dækker bedre OG til en lavere pris!

 

Den nye forsikringsløsning dækker selvfølgelig ejendommens og foreningens behov, men indeholder desuden en vis dækning af lejlighedernes installationer.

 

Dækningen omfatter nemlig også de enkelte lejligheders ruder, wc-kummer, håndvaske og kogeinstallationer (såvel glaskeramisk som induktion).

 

Det vil sige, at hvis man får en skade på de nævnte dele, kan erstatning ske via ejendommens forsikring – hvis det vel at mærke er en forsikringsdækket begivenhed.

 

Dette betyder to ting:

 

1.       Hvis man har en glas- og kummeforsikring i sin private indbo- og skadesforsikring, kan man nu overveje at framelde denne dækning (såfremt det er muligt i det pågældende forsikringsselskab).

2.       Anmeldelse af skader på de nævnte dele skal ske til vores forsikringsmægler, som ofte ved telefonisk henvendelse med det samme vil kunne oplyse, om skaden er dækningsberettiget.

 

Anmeldelse af de ovennævnte ”private” skader sker til forsikringsmægleren, som er:

 

Forsikringsmæglerselskabet Assurance Partner A/S

Gl. Kongevej 160

1850 Frederiksberg C

 

Tlf.: 33 25 20 10

Web: www.assurancepartner.dk (klik på “skadesanmeldelse” i topmenuen)