Vi har alle fået brev fra firmaet Kamstrup om, så kommer de den 8. august og sætter nye elmålere op.

Da vores elmålere sidder centralt inde bag genbrugsrummet, har jeg aftalt med dem, at de henvender sig til mig. Så lukker jeg dem ind, og de kan sætte de nye målere op for alle lejligheder.