Referatet fra foreningens generalforsamling den 15. marts 2023 ligger nu her på siden.

Som det fremgår af referatet, så vedtog vi et budget for 2023, hvor der bl.a. er afsat penge til at få monteret fjernaflæselige energimålere i alle lejligheder.

Dette vil ske den 7. – 8. august 2023.

Der kommer selvfølgelig mere information herom, når tidspunktet nærmer sig.