Den 7. og 8. august skal vi have installeret fjernaflæselige målere til vand og varme i ALLE lejligheder.

Da montørerne derfor skal ind i alle lejligheder, skal der enten være en person hjemme – eller I skal aflevere en nøgle til bestyrelsen (Inge eller Jørgen).

Det er målerfirmaet Ista Danmark A/S, som opsætter de nye målere. De vil sende hver lejlighed individuel besked om, hvornår de kommer. Projektet er opdelt i 3-timer intervaller – hver lejlighed vil altså få at vide et bestemt 3-timers interval, hvor montørerne kommer.

I skal alle sørge for, at de eksisterende målere, som skal udskiftes, er let tilgængelige. Er målerne i et skab, skal skabet ryddes, så montørerne kan komme til.

Hvis man ved, at man ikke kan være hjemme de nævnte datoer, kan man allerede nu aflever en nøgle til mig. Eller senere. Husk at mærke nøglen med lejlighedens beliggenhed (ikke dit navn).

------------------------------------------------------------------------

 

On the 7th and 8th of August we shall have installed new remotely readable meters for water and heating in ALL flats.

As the fitters shall work in all flats, it is necessary that a person can let them into the flat the mentioned days – or you can deposit a key by bestyrelsen (Inge or Jørgen).

It is the meter company Ista Danmark A/S who makes the job. They will send each flat an individual message telling when they will come. The project is divided in 3 hours intervals – so each flat will therefore get a message about a certain 3 hours interval, where the fitters will work in your flat.

In every flat please make the existing meters available for the fitters. Are the meters in a closet, please empty that closet.

If any of you know that you can’t be home the mentioned dates, you can deposit a key by me. Now or later. Mark the key clearly with the position of the flat (e.g. 42, 3. th.), not with your name.