Københavns kommune har meddelt, at ordningen med containere til storskrald ophører ved nytår.

Det skyldes især, at der typisk fyldes alt for ”blandet” affald i den slags containere, så det er meget vanskeligt at sortere affaldet. Og dermed utroligt svært at genbruge indholdet.

Bestyrelsen vil nu kontakte kommunen og forsøge at få en anden slags ordning – hvis det er muligt.

Dette betyder selvfølgelig, at der ikke vil komme en container til storskrald i januar, som der ellers plejer.