Så fik vi rengjort affaldsskakterne i nr. 40 og 42 samt de tilhørende affaldstanke.

Men desværre ikke i nr. 44

Årsagen er, at ved tømningen af tankene i går (tirsdag) har ”Nem Affaldsservice” ikke tømt tanken i nr. 44, og derfor kunne folkene fra rengøringsselskabet ikke rense skakt og tank i nr. 44, da tanken var godt fyldt med affaldsposer.

Jeg havde ellers for et par uger siden været i kontakt med ”Nem Affaldsservice”, som havde forsikret mig om, at de ville komme og tømme tankene i går. Hvad de så kun gjorde delvist!

Jeg har for lidt siden talt med Københavns Kommune om det, men de havde ikke nogen forklaring. Jeg har så efter deres råd skrevet til ”Nem Affaldsservice” og bedt om en forklaring.

Nu må jeg aftale noget med rengøringsselskabet vedr. nr. 44. Det bliver forhåbentligt i januar. I skal selvfølgelig nok få besked!

 

Så er låsen i gadedøren til nr. 44 ordnet.

Låsesmeden nøjedes med at skifte et par smådele i cylinderen, da det var dem, som gav problemer. Derved bliver reparationen noget billigere end hvis hele låsecylinderen var blevet udskiftet.

Og det er jo dejligt!

 

I går fik jeg svar fra driftschefen på KUA, som skrev sådan her:

 

Hej Jørgen

Jeg har ikke mulighed for at tage aktion på den måde du beskriver i og med at jeg ikke er kontraktholder – men jeg sørger for at klagen går videre til HCS.

Pia: Tager du fat i HCS igen – der er åbenlyse vanskeligheder ift. at de forstår instruksen.

 

Som I kan se, så fik en af hans medarbejdere besked på at tale med HCS.  

Da hans afdeling altså ikke er ”kontraktholder”, gav jeg ham et godt råd:

 

Du er da meget velkommen til at sende forslaget videre til kontraktholderen!

 

Så det vil han nu gøre, skrev han:

 

Jeg sørger for at kontraktholder på KU orienteres om vores korrespondance.

 

Lad os ikke håbe, at dette bliver en ”never ending story”!

 

 

Der har i dag været låsesmed for at ordne gadedørslåsen i nr. 44.

Han konstaterede, at låsen er slidt op. Det er derfor, at den jævnligt drejer rundt og rundt.

Der bliver bestilt en ny cylinder, som monteres snarest muligt – men om det når at blive før jul, kunne han ikke sige.

Derfor må I desværre leve med en irriterende lås lidt endnu.

Beklager!

 

Her til morgen var den gal igen: En lastvogn kom meget tidligt og hentede affald fra KUA. Kl. 3.45 skrev jeg derfor sådan her:

  

Hr. Søren Höffner.

For ca. en halv time siden – kl. 03.15 – havde vi atter en gang ”fornøjelsen” af en lastvogn fra HCS, som kom og hentede affald fra jeres køkkener.

Som altid startede det med, at lastvognen bakkede hen til jeres affaldsplads, så bakalarmen vækkede mig og sikkert mange andre her i ejendommen. Bilens lastrum var en kæmpestor tromle, som chaufføren satte til at rotere – hvilket også larmede. Og endelig tømte han flere, mindre containere (muligvis var det noget bio-affald) op i tromlen. Efter ca. 10 minutter kørte han igen.

Som du ved, har jeg skrevet til dig adskillige gange før om HCS’s biler, som med mellemrum kommer midt om natten. Og hver gang har du lovet mig at indskærpe over for firmaet, at det ikke er acceptabelt. Men lige lidt hjælper det.

Det er fuldstændig urimeligt, beboerne her i ejendommen gang på gang skal udsættes for dette!

 Det er universitetet, som er HCS’s kunde, og jeg synes, at det er på tide, at I træder i karakter. Som kunde kan I – naturligvis – stille jeres betingelser, og hvis leverandøren ikke kan eller vil opfylde disse, vil det være helt oplagt at finde en anden leverandør.

 Jeg går ud fra, at disse afhentninger af affald midt om natten herefter ikke gentager sig.

 

 

Med hilsen

Jørgen Ørbech